Nikola Molnar, dr.dent.med. 

Ljudje smo si precej podobni. In vendar je vsak človek zgodba zase. Posameznik.


Pri delu me vodi želja po spoznavanju človeka in njegove narave, po graditvi odnosa s pacientom in usmerjanjem procesa zdravljenja v smeri zdravja. Paciente obravnavam celostno, prilagojeno potrebam in željam posameznika. Veseli me, da je v ordinaciji vedno več pacientov, ki nimajo težav in prihajajo samo na redne preventivne preglede. 


Vaše zdravje in zadovoljstvo sta cilj mojega poklica.